Ineke Bresser Coaching Ineke Bresser Coaching

Managementadvies

 

Te druk voor een heel coachtraject? In een of twee gesprekken verkennen we de organisatievraag en komen samen tot ideeën en oplossingen.
Zit jullie bedrijf midden in een reorganisatieproces? Ik kan een dagje komen en een quickscan maken om te kijken wat de medewerkers nodig hebben als ondersteuning bij de veranderingsprocessen. Of hen te helpen zich te oriënteren op een nieuwe functie elders.
IBCoaching biedt hulp bij reorganisatie, bij selectieprocedures, het opzetten van personeelsbeleid, adviezen over vormgeving en het uitgeven van producten, begeleiding van productieprocessen en redactiewerk. Bij het voeren van gesprekken over conflictsituaties kan IBCoaching als objectieve derde ook een rol spelen.

Terug naar De Praktijk <

Personal coaching - Coaching on the job - Oriëntatie op loopbaanontwikkeling - Ondersteuning bij (dreigend) ontslag -Re-integratietrajecten - Teambuilding - Begeleiden van intervisiegroepen- Procesbegeleiding - Management development trajecten - Timemanagement - Presentatietechnieken - Omgaan met werkdruk - Personal coaching - Coaching on the job - Oriëntatie op loopbaanontwikkeling - Ondersteuning bij (dreigend) ontslag -Re-integratietrajecten - Teambuilding - Begeleiden van intervisiegroepen- Procesbegeleiding - Management development trajecten � Timemanagement � Presentatietechnieken - Omgaan met werkdruk