Ineke Bresser Coaching Ineke Bresser Coaching

Training

 

Ik maak trainingen op maat. Het kan gaan om management development tajecten, invulling van functies en rollen, visie ontwikkeling, het begeleiden van intervisiegroepen, oefenen van (beoordelings)gesprekken met acteurs, een workshop timemanagement, omgaan met werkdruk en stress en andere thema's.


Samen met de opdrachtgever/leidinggevende en indien mogelijk de deelnemers wordt in goed overleg een programma samengesteld afgestemd op de vraag die voorligt. Daarop volgt een offerte. Het kantoor van IBCoaching biedt ook ruimte voor groepen.

Terug naar De Praktijk <

Personal coaching - Coaching on the job - Oriëntatie op loopbaanontwikkeling - Ondersteuning bij (dreigend) ontslag -Re-integratietrajecten - Teambuilding - Begeleiden van intervisiegroepen- Procesbegeleiding - Management development trajecten - Timemanagement - Presentatietechnieken - Omgaan met werkdruk - Personal coaching - Coaching on the job - Oriëntatie op loopbaanontwikkeling - Ondersteuning bij (dreigend) ontslag -Re-integratietrajecten - Teambuilding - Begeleiden van intervisiegroepen- Procesbegeleiding - Management development trajecten � Timemanagement � Presentatietechnieken - Omgaan met werkdruk