Ineke Bresser Coaching Ineke Bresser Coaching

Wat is coachen

 

Coachen is in de sport en de muziek een gewoon verschijnsel en ook op andere gebieden wint coachen sterk aan terrein. Uitgangspunt bij coachen is mensen verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling, in hun werk, hun loopbaan en hen nieuwe vaardigheden te leren. Hen te begeleiden om succes in hun werk te behalen, het heft in eigen hand te nemen en zo nodig nieuwe stappen te zetten. Het is een vorm van leren waarbij de persoonlijke ontwikkeling en het veranderingsproces van de gecoachte voorop staan.

 

De coach treedt op als begeleider, richt zich op de gestelde situatie en de persoon. De coach geeft richting door een techniek van vraagstelling waarbij de gedachtegang van de gecoachte wordt gevolgd. De verantwoordelijkheid voor de te nemen stappen ligt bij de gecoachte. Het gaat daarbij nooit om de overtuigingen van de coach, maar altijd om oplossingen voor de gecoachte.

 

Coaching doe je om iets te veranderen, om iets te leren, je verhaal kwijt te kunnen, te spiegelen, je eigen oplossingen te vinden. Een advies te krijgen waar je wat aan hebt, afgestemd op jouw persoon. Met ten slotte een opgelucht gevoel een nieuwe stap te zetten in welk gebied dan ook.

Personal coaching - Coaching on the job - Oriëntatie op loopbaanontwikkeling - Ondersteuning bij (dreigend) ontslag -Re-integratietrajecten - Teambuilding - Begeleiden van intervisiegroepen- Procesbegeleiding - Management development trajecten - Timemanagement - Presentatietechnieken - Omgaan met werkdruk - Personal coaching - Coaching on the job - Oriëntatie op loopbaanontwikkeling - Ondersteuning bij (dreigend) ontslag -Re-integratietrajecten - Teambuilding - Begeleiden van intervisiegroepen- Procesbegeleiding - Management development trajecten � Timemanagement � Presentatietechnieken - Omgaan met werkdruk